Dom Pomocy Społecznej w Suszu powstał w 1976r. na mocy Zarządzenia nr 45/76 Wojewody Elbląskiego z dn. 17 maja 1976r. w sprawie utworzenia Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Suszu.

     Do 30 czerwca 1990r. DPS funkcjonował jako jednostka organizacyjna resortu zdrowia i opieki społecznej. Z dniem 1 lipca 1990r. Dom włączono do resortu pracy i polityki socjalnej. Dom zlokalizowano w budynku dwukondygnacyjnym wybudowanym w 1899r. Od chwili wybudowania do 1962r. obiekt zajmowany był przez szpital miejski.

     Od 1962r. do chwili utworzenia Domu Pomocy Społecznej funkcjonował jako oddział Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego w Prabutach. Obiekt położony jest u wylotu miasta na trasie w kierunku do Iławy nad Jeziorem Suskim na skraju kompleksu leśnego wchodzącego w skład Iławskiego Parku Krajobrazowego.

     W wyniku dalszej reorganizacji struktur pomocy społecznej z dniem 25 kwietnia 1991r. jednostka nasza otrzymała nazwę "Dom Pomocy Społecznej w Suszu" oraz nadany został nowy statut Domu Zarządzeniem nr 42/91 Wojewody Elbląskiego z dn. 25 kwietnia 1991r. w sprawie utworzenia i nadania statusów domom pomocy społecznej na terenie województwa elbląskiego. Z dniem 01.01.1999r. na mocy Ustawy Kompetencyjnej organem założycielskim dla Domu jest Starosta Powiatu Iławskiego.

     DPS zapewnia malownicze położenie, z dala od centrum miasta oraz optymalne warunki do wypoczynku i rekreacji.