A oto nasz adres:

    Dom Pomocy Społecznej w Suszu
    ul. Iławska 42
    14-240 Susz
    Tel/Fax: (0-55) 278-60-17
    Tel: 278-60-99
    278-62-23