MIESZKAŃCY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZU
I ICH WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE


I. MIESZKAŃCY

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 02.11.2010 r. - 89 osób
Mężczyźni/chłopcy - 46 osób
Kobiety/dziewczęta - 43 osoby

Wiek mieszkańców kształtuje się w przedziale od 10 lat do 60 roku życia, tj:
a) 10 - 18 r. ż. - 3 osoby
b) 19 - 30 r. ż. - 26 osób
c) 31 - 60 r. ż. - 60 osób

Przeciętna wieku mieszkańców wynosi 35 lat.
Rozmieszczenie mieszkańców na grupach:
Grupa I - 30 osób - żeńska
Grupa II - 17 osób - koedukacyjna
Grupa III - 42 osoby - męska

II. WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE

Powierzchnia użytkowa obiektu - 3.482 m2

Powierzchnia pokoi mieszkalnych - 652,2 m2
Liczba pokoi - 33, w tym:
A) Pokoje jednoosobowe - 2
B) Pokoje dwuosobowe - 10
C) Pokoje trzyosobowe - 16
D) Pokoje czteroosobowe - 5

Liczba łazienek - 17, w tym:
A) Punkty kąpielowe - 20
B) WC - 32

Poza wymienionymi powyżej pomieszczeniami mieszkańcy mają do dyspozycji:
 • sale dziennego pobytu,
 • jadalnie,
 • kuchenki pomocnicze,
 • pomieszczenie do rehabilitacji i masażu,
 • sale, gdzie odbywają się zajęcia terapeutyczne,
 • pokój gościnny,
 • gabinet medycznej pomocy doraźnej,
 • miejsce kultu religijnego,
 • pomieszczenie do prania i suszenia,
 • inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców: kuchnia, pralnia, kotłownia, suszarnia.
WYŻYWIENIE I ORGANIZACJA POSIŁKÓW

Mieszkańcom zapewnia się trzy posiłki dziennie w przedziałach czasowych:
 • śniadanie od godz. 7:30 - 9:30,
 • obiad od godz. 12:00 - 14:00,
 • podwieczorek od godz. 15:30 - 16:00,
 • kolacja od godz. 18:00 - 20:00.
     Podopiecznym zapewnia się posiłki dietetyczne zgodnie z zaleceniami lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje - dostępne są dla mieszkańców przez całą dobę w kuchenkach podręcznych.
DOSTĘP MIESZKAŃCÓW DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

     Podstawową opiekę lekarską sprawuje lekarz rodzinny z NZOZ "Unimed" w Suszu. Mieszkańcy dowożeni są do ośrodka zdrowia. W razie potrzeby - lekarz rodzinny przyjeżdża do DPS. W sytuacjach tego wymagających DPS wzywa pogotowie ratunkowe. Opiekę psychiatryczną zapewnia lekarz psychiatra zatrudniony w ramach umowy - zlecenia. Mieszkańcom DPS zapewnia usługi psychologiczne w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suszu.

KONTAKT Z KAPŁANEM I UDZIAŁ W PRAKTYKACH RELIGIJNYCH

     Dom zatrudnia kapłana, który odprawia nabożeństwa w kaplicy na terenie domu w każdą niedzielę oraz dni świąteczne, a także w dni powszednie - wtorek, środa, czwartek, piątek. Mieszkańcy uczestniczą we mszach świętych i nabożeństwach w kościołach na terenie Susza.
Wszyscy mieszkańcy są wyznania rzymsko-katolickiego.